Rut F Öien

Biografi

Rut F Öien, allmänläkare och docent påbörjade sin kliniskt patientnära forskning under AT -tjänstgöringen. Efter disputation med avhandlingen Leg ulcer management in primary care with special reference to pinch grafting (2002) byggde hon upp Sårcentrum Blekinge inom ramen för primärvården.
Rut är en ofta anlitad expert inom sårområdet (Läkemedelsverket, SBU osv) och föreläsare med ett 20-tal publikationer kring sårbehandling och RiksSår.
Rut är initiativtagare till och utvecklare av RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta ben-, fot- och trycksår med stöd av Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
Rut har även, genom sitt internationella forskarnätverk, ett förordnande som Adjunct Associate Professor, vid Monash University i Melbourne, Australien.
Hennes verksamhet har fått flera priser, nu senast Guldskalpellen 2017 som årets förnyare inom svensk sjukvård. Där visade hon att ett smart lärsystem, med kvalitetsregister i botten, kan minska lidande, onödiga kostnader och antibiotikaanvändning i en utsatt patientgrupp som få vill ta ansvar för.

onsdag
RiksSår –nationellt kvalitetsregister och virtuellt nationellt beslutsstöd inom God och Nära vård