Robert Sandell

Biografi

Sedan augusti 2017 är Robert anställd på Inera AB som Enterprisearkitekt. Han är expert på nationell e-hälsoarkitektur, särskilt i aspekter av semantisk och teknisk interoperabilitet.
Mellan 2010 och 2017 var Robert anställd på CGI som EA och LösningsArkitekt. Han arbetade mest med strategisk arkitektur inom integrationsområdet och med sjukvårdsindustrin.
Under nästan 20 år arbetade Robert i Region Skåne. De senaste 15 åren som utvecklare, arkitekt och utvecklingschef. De senaste tre åren har han varit ChefsArkitekt och ansvarat för byggandet av Region Skånes SOA-plattform.

torsdag
Arkitekturgemenskapen – nätverket som accelererar digitaliseringen
StandIN 3 – Standarder för interoperabilitet – projektresultat fördjupning