Rikard Lövström

Biografi

Rikard Lövström är medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen och arbetar med Snomed CT. Han har tidigare arbetat som distriktsläkare, företagsläkare och konsult på vård-IT-området, ofta i roller som projektledare eller med informatikfokus.

onsdag
Nationell informationsstruktur i praktiken – erfarenheter och tips från olika projekt
torsdag
Vision e-hälsa i praktiken - Arbetet med kodverk för Nationella läkemedelslistan