Philip Lindner

Biografi

Philip Lindner är leg psykolog, med dr, och arbetar på Stockholms universitet och Stockholm Beroendecentrum med digitala interventioner för psykisk ohälsa.

torsdag
Virtual Reality-behandling inom svensk vård: Tre pågående studier