Petter Wolff

Chorus AB

Biografi

Petter har en bakgrund som verksamhetsutvecklare och IT-arkitekt och började jobba med vård-IT och e-hälsa 2014. Sedan dess har han i sin strävan att effektivisera vården bland annat etablerat Chorus närvaro i Göteborg, och passat på att fördjupa sig i standards för interoperabilitet.

onsdag
FHIR i Sverige, i verkligheten