Peter Uppman

Hälsoteknikcentrum Halland
tisdag
Testmiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med det smarta hemmet som bas - Presenteras av Hälsoteknikcentrum Halland