Peter Nordqvist

Biografi

Peter Nordqvist är Generalsekreterare för Hjärtebarn, som organiserar barn med hjärtfel och deras föräldrar. För deras medlemmar innebär glappet mellan 13 år när föräldrarna upphör att ha tillgång och 16 år när barnet själv har tillgång till sin journal digitalt, att de saknar insyn i barnets vård under tre år. Det är inte rättssäkert.

onsdag
Andras tillgång till din hälsodata - Vad önskar patienterna?