Peter Magnusson

Biografi

Peter Magnusson är kardiolog och överläkare vid Gävle Sjukhus.

onsdag
AI-baserad hjärtscreening - ett digitalt paradigmskifte