Per Nydert

Biografi

Barnapotekare vid Barnläkemedelsgruppen, ALB, Tema Barn och Kvinnosjukdomar, Karolinska sjukhuset.

torsdag
Vägen mot generisk förskrivning i ett sömlöst system anpassat för barn
Best Practise iordningsställande - konsten att iordningsställa rätt är inte lätt