Per Mützell

Biografi

Per Mützell är en senior lösningsarkitekt med inriktning på IT-arkitektur och gemensam infrastruktur som möjliggörare för digitalisering. Han har lång erfarenhet av affärskritiska lösningar på både nationell och regional nivå. Per verkar ofta som huvudansvarig arkitekt vid utveckling av nya ramverk, lösningskoncept och referensarkitekturer, t ex. för identitet och åtkomst i digitala lösningar eller säker meddelandeöverföring inom offentlig sektor. Några av Pers specialområden är säkerhetsarkitektur, e-ID, e-underskrifter, singelinloggning (SSO), masterdata och federationsteknik.

torsdag
Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst och hur det fungerar i praktiken
CEF eDelivery och Säker digital kommunikation – Möt oss i en teknisk workshop