Pelle Johnsson

Biografi

Pelle Johnsson, Klinisk programchef SDV.
Tidigare divisionschef Region Skåne, med en bakgrund som överläkare vid Thoraxkirurgiska kliniken i Lund mellan 1994 till 2000.

onsdag
Framtidens vårdinformationsmiljöer är här – så förnyas svensk hälso- och sjukvård