Patrik Sundström

Biografi

Patrik Sundström är programansvarig för e-hälsa på SKL och arbetar dagligen med Visionsarbetet för e-hälsa.

onsdag
Digitalisering och tillit
Att ta tillvara innovationskraften i Sverige - en förutsättning för att vi ska bli bäst i världen
Tydligare spelregler och vassare samordning - vad kan nationella aktörer bidra med?
Policyutveckling för framtidens hälsa, vård och omsorg