Patrik Sundström

Programansvarig e-hälsa SKL.

onsdag
Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad sjukvård genom tillämpad AI