Patrik Hidefjäll

Biografi

“Utredare på Socialstyrelsens enhet för systemanalys med fokus på styrning och ledning av komplexa system. Frågeställningar som Patrik arbetar med är kapacitetsstyrning och resiliens i vården, digital vård och innovationers roll i att öka effektiviteten och bidra till god vård. Patrik har en lång bakgrund inom medicinteknikindustrin där han bl.a. arbetat med hemmonitorering av pacemaker och ICD-patienter, telemedicinska lösningar inom prehospital sjukvård, VR-simulering för träning av läkare. Under senare år arbetade Patrik som forskare, lärare och innovationskonsult inom medicinteknisk produktutveckling och hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska innovationer. Ett särskilt intresseområde är vilken roll patienters egenvård kan spela i sjukvårdssystemets transformering. Patrik disputerade 1997 vid Linköpings Universitet med avhandlingen ”The Pace of Innovation – Patterns of Innovation in the Cardiac Pacemaker Industry” och är anknuten forskare vid Unit for Bioentrepreneurship på Karolinska Institutet.”

tisdag
Digitalisering och AI – hur påverkar det vårdens kompetensbehov 2035?