Oskar Nielsen

CGI

Biografi

Oskar arbetar som konsult på CGI och är verksam som standardiserings- och terminologiexpert i hälso- och sjukvården. Han utmanas gärna i diskussion om hur vi kan förbättra dagens vårddokumentation och hur vi knyter samman kliniska beslutsstöd och vårdsystem för att vården ska fungera bättre.

onsdag
Vägen mot en ensad terminologi – SUSSA:s arbete för gemensam struktur