Ola Grönnesby

tisdag
Underrättelse om beslut – ett exempel på strukturerad dokumentation med NI och KSI
onsdag
Workshop om Socialstyrelsens informationsspecifikation avseende handläggning och dokumentation
Stockholms stads projekt Modernisering av social system-tillämpning av Socialstyrelsens produkter
Kan Nationella informationsstrukturen NI användas för andra domäner än det tilltänkta?
Systematisk uppföljning och BBIC- erfarenheter och lärdomar