Ola Bergstrand

Biografi

Ola Bergstrand är specialist i allmänmedicin, har ett förflutet som verksamhetschef på VC Löddeköpinge och arbetar numera som biträdande primärvårdschef i västra Skånes primärvård. Ola är även ordförande för Region Skånes Expertgrupp i allmänmedicin och i hans nuvarande uppdrag ingår även ett övergripande ansvar för e-hälsofrågor i primärvården där han även har en roll som change manager i pågående digitaliseringsprojekt. Han är en flitigt anlitad föreläsare och oavsett ämne levereras föreläsningarna alltid med glimten i ögat.

onsdag
Den framtida digitala vårdmiljön för primärvården i Skåne – en revolution?