Nina Sellberg

Biografi

“Docent Nina Sellberg har arbetat i ämnet medicinsk informatik sedan tidigt 1990-tal och är den första informatiker i Sverige att skriva en doktorsavhandling i infrastrukturämnet inom hälso- och sjukvård. Hon har forskat på standarder, infrastrukturer och arbetssätt i hälso- och sjukvården. Hon och hennes forskargrupp har även lång erfarenhet av att utvärdera digitaliseringens effekter på vårdprofessionens arbetssätt, yrkesroller och teknikanvändning. Nina med sin forskargrupp bidrar även till den internationella utvecklingen av medicintekniska standarder. Hon var grundare och VD för eCare AB. Ett bolag som utvecklat komplexa infrastrukturkomponenter. Dessa komponenter används idag av Nordens största integrationsprojekt inom bild- och funktionsområdet. 2014 blev hon professor i e-hälsa inom bild- och funktionsmedicin vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet. 2017 avslutade hon sin professur I samband med att hon grundade och blev VD för ADDI Medical AB. Ett bolag som utvecklat HOPE Solution en “Mobile-health platform” som ansluter sjukvården med patienten och hens egenvård. Lösningen möjliggör ett strukturerat omhändertagande som inkluderar ett digitalt monitoreringsstöd som kontinuerligt följer upp varje enskild individs symtom och behandlingseffekter– på individnivå i realtid – mot uppsatta behandlingsmål. Ett individuellt personcentrerat stöd kring livsstilsförändringar, uppföljning av riskfaktorer, och screening för samsjukligheter. Hon har även 7 års erfarenhet av e-Hälsostrategiarbete inom SLL bl.a. som chefsarkitekt för 1177 Vårdguiden. Slutligen har hon erfarenhet av att leda de VINNOVA-finansierade projekten ”Mina vårdflöden” och ”Health Innovation Platform – HIP” samt nationella projektet ” Journal på Nätet”, där bl.a. NPÖ2 togs fram och infördes.

torsdag
The future progress of remote monitoring and self-management for patient with psoriasis.