Niklas Claesson

Biografi

Niklas Claesson är kommunikationschef i NU-sjukvården, som är en av sjukhusförvaltningarna i Västra Götalandsregionen. Han är projektägare för införande av digitala vårdmöten i Västra Götalandsregionen. Niklas har erfarenhet från kommunikation och affärsutveckling inom energi och IT, samt som politisk rådgivare i riksdagen, regeringskansliet och Europaparlamentet.

onsdag
Att lyckas med användardriven utveckling inom hälso- och sjukvård