Niki Radros

Biografi

Niki Radros är ST läkare i dermatologi på Karolinska universitetssjukhuset (NKS). Han har genomgått specialutbildning inom dermatoskopi och deltar som granskare i Teledermatoskopiprojektet initierat av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.

onsdag
Teledermatoskopi i primärvården optimerar handläggningen av malignt melanom.