Nasim Farrokhnia

Biografi

Nasim Farrokhnia kommer närmast efter 6 år som chef för verksamhetsområde Akut på Södersjukhuset, Stockholm. På KRY har hon startat Academy där hon är rektor och även driver nationella forskningsprojekt inom eHälsa. Hon har också övergripande ansvar för medicinsk kvalitet i ledningsgruppen. Hon har tidigare arbetat på SBU och haft regeringsuppdrag i Vetenskapsrådet. Med fokus på innovation och att tillämpa ny, digital teknik för bättre hälso- och sjukvård, är Nasim Farrokhnia initiativtagare till intresseföreningen eHälsoläkarna som nyligen antogs inom Sveriges läkarförbund.

onsdag
Digital vård – en onödig omväg eller potentiell lösning för primärvården?