Monica Winge

Biografi

Monica Winge är Affilierad forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, Leg.sjuksköterska, 25 års erfarenhet, Kandidat i omvårdnad, Magisterexamen i hälsoinformatik, Doktor i Data- och systemvetenskap. Hennes forskning fokuserar på patientcentrerad samordnad vård och omsorg med stöd av IT. Regeringsuppdrag: Nationell informationsstruktur, (NI), Nationella e-hälsostrategin. Arbetat inom EU (ECDC), Kina, Indien, Japan, Afrika med förändringsledning och ehälsa, deltagit i ministerdelegationer som ehälsoexpert. Hon har utbildat 800 sjukhusdirektörer i Kina i ledarskap utifrån patient-centrerad vård och omsorg. Just nu bl.a involverad som expert i ett Vinnova projekt om standarisering av digitala konultationsplattformar tillsammans med Doctrin, Capio och Stockholms universitet.

onsdag
Koordinerad och sammanhållen in- och utskrivning för en patient oavsett vårdorganisation