Monica Rådestad

Biografi

Inspektör IVO

torsdag
Tillsyn av välfärdsteknik – vad ser IVO?