Mikael Bengtsson

Biografi

Mikael Bengtsson är Regionutvecklare på enhet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling som arbetar strategiskt för att genomföra systemförändringar för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården så att bästa möjliga kunskap används och ges på lika villkor till alla i varje möte. Målet är att stärka kvaliteten inom hälso- och sjukvården genom att utveckla helhetslösningar som utgår från patienternas behov, erfarenheter och resurser.¶¶

onsdag
Att lyckas med användardriven utveckling inom hälso- och sjukvård