Michaela Granfors

Biografi

“Michaela Granfors är vice registerhållare för Graviditetsregistret och överläkare inom patientområdet ”Graviditet och Förlossning” på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Hon har disputerat vid Uppsala Universitet om hypotyreos och graviditet och forskar nu på avdelningen för klinisk epidemiologi på Karolinska Institutet. Genom kombinationen av kliniskt arbete, registerarbete och forskning har hon sitt fokus både på det lilla, individuella mötet och den ibland brådskande situationen på förlossningen samt på stora, övergripande frågor för att förbättra hälsan för mammor och barn.”

torsdag
Nu är det realitet! Med hjälp av Graviditetsregistret förbättras hälsan för föräldrar och barn!