Michael Melin

Biografi

Michael Melin, överläkare, är patientflödeschef för hjärtsvikt på Karolinska universitetssjukhuset.

tisdag
Sjukhusvårdens reflektioner kring hemsjukhusvård och monitorering på distans