Mattias Hörger

Biografi

Mattias är en erfaren projektledare och enterprise arkitekt. Med sin breda bakgrund inom sjukvården som medicinteknisk ingenjör, ledare, chef och IT arkitekt kan han bidra I många viktiga områden.
Mattias är en certifierad Healthcare enterprise architect och har från ett beställarperspektiv varit aktiv i RTLS och RFID frågor sedan 10 år.

torsdag
RTLS är en självklarhet i sjukvården, Skapa mer tid till patientkontakt.