Mats Lööf

Biografi

“Mats Lööf är i grunden psykiater och har arbetat som överläkare och processägare på Södra Älvsborgs sjukhus. Som processägare väcktes intresset för vårdens dokumentation, hur vi bättre skulle kunna utnyttja och uppleva den som värdefull resurs.
Sedan början av 2014 arbetar han heltid Västra Götalandsregionens koncernstab hälso-och sjukvård som medicinsk rådgivare inriktad på informatikfrågor i hälso- och sjukvård där han ansvarat för den regionala informatikgruppen, deltagit i koncernarkitekturledning och varit ansvarig för VGR:s informatikarbete inom 3R FVM. Mats lägger idag största delen av sin tid i VGR:s informatikprojekt i programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö samtidigt som han deltar i nationell samverkan i olika former.
Mats är intresserad av helhetsbilden från process till system och informatikens roll som bro mellan verksamhet och IT. Han anser att vi finns till för att förenkla vardagen för personal och patienter, ”Om inte informatiken tillför en nytta för verksamheten så ska vi göra på ett annat sätt”.”

onsdag
Vägen till en hållbar tillämpning av informatik i VGR
torsdag
StandIN 3 – Standarder för interoperabilitet – projektresultat fördjupning