Markus Lingman

tisdag
Region Halland Centrum för Informationsdriven Vård (CIDD)
The future of medicine is computational