Markus Ekbäck

Biografi

Markus Ekbäck, CISSP CISM, arbetar på SKL inom avdelningen för digitalisering som informationssäkerhetsspecialist och dataskyddsstrateg. Markus har lång erfarenhet från ledande befattningar inom svenska statliga myndigheter och från Karolinska Universitetssjukhuset där han ledde det samlade informationssäkerhetsarbetet som CISO under fyra år. Markus har ett särskilt ansvar på SKL för verktyget KLASSA och dess utveckling.
Markus har en examen inom datavetenskap men har vidareutbildat sig inom säkerhetsinformatik på DSV/KTH och håller två ISO-certifieringar samt deltar som SKL:s representant i utveckling av ISO-standarderna för informationssäkerhet i TK 318.

onsdag
Informationsklassning - enkelt eller skäl till fördjupning?
torsdag