Marit Vaagen

Biografi

Marit Vaagen är grundare och arbetande styrelseordförande i Freya, Sveriges första digitala vårdgivare för kvinnor. Hon har 25 års erfarenhet från management consulting och entreprenörskap, med inriktning på sjukvård och hälsa. Marit har arbetat 14 år hos McKinsey & Co och var en av bolagets första kvinnliga valda partners i Europa. Marit har även varit styrelseledamot för Telenor mellan 2013 och 2016.

onsdag
Hur kan vi bidra till en jämlik vård genom digitala verktyg?