Marie Norlén

Biografi

Marie är projektledare för VälTel. Har tidigare drivit lokala och regionala förändringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Har även arbetat nationellt inom Sveriges Kommuner och Landsting med tillgänglighetsfrågor inom hälso- och sjukvård. Marie är sjuksköterska och har mångårig erfarenhet som chef och förändringsledare.

onsdag
Mixed Zone för Välfärdsteknologiska Testlabs (VälTel) ett Innovationsprojekt i Nordens Gröna bälte