Marie Morell

Region Östergötland

Marie Morell är oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland. Marie är även ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, ordförande i direktionen för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (Skandionkliniken) och ledamot av Inera.

onsdag
Att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland