Marie-Louise Eriksson

onsdag
Innovationsbokslut?? Kan vi beskriva nyttoeffekterna av våra innovationsinitiativ?