Marie Löf

Biografi

Marie är professor i näringsfysiologi vid Linköpings universitet. Under 20 års tid har hon forskat om kostvanor, fysisk aktivitet och viktökning hos graviditet. På senare år
är ett forskningsspår att utveckla digitala lösningar för att leverera livsstilsinterventioner t ex hos gravida kvinnor. Hon driver t ex för närvarande HealthyMoms studien- en randomiserad klinisk studie däreffekten av ett sådant verktyg utvärderas.

torsdag
E-hälsa som en del av den personcentrerad mödrahälsovården.