Marianne Braaten

Biografi

Marianne Braaten er programleder for "Helsedataprogrammet" i det norske Direktoratet for e-helse. Programmets hovedmål er enklere tilgang til og analyse av helsedata for forskning, og er et av direktoratets største satsninger. Marianne har lang erfaring med ledelse av store satsninger og endringsprosesser i komplekse og faglig tunge organisasjoner. Hun har ledet flere nasjonale digitaliseringsprosjekter for Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og på oppdrag for de fire helseregionene i Norge. Hun kjenner også universitets- og høgskolesektoren godt, gjennom mange år som prosjektleder innen blant annet digitaliseringsprosjekter ved Universitetet i Oslo.

onsdag
The value of health data / Verdien av helsedata