Maria Winkvist

Biografi

Med dr. Maria Winkvist, produktchef Kontigo Care, ett snabbväxande eHälsobolag, med fokus på att ge beroendevården helt nya verktyg för framgångsrik missbruks- och beroendevård. Maria Winkvist har bred erfarenhet från forskning och utveckling inom Life Science och akademi bla från GE Healthcare och Ludwiginstitutet för cancerforskning. Nu ser Maria möjligheten i att tillsammans med beroendevården skapa helt nya förutsättningar för samverkan där individen alltid är i centrum.

torsdag
Hur kan vi förutsäga och förhindra återfall i beroende med digitala biomarkörer och AI?