Maria Waller

Biografi

Utvecklingsledare från Region Värmland som både varit med och drivit införandet av Patientens Egen Provhantering i regionen samt det nationella införandet i 12 regioner

onsdag
Patientens egen provhantering – ett införande för hemtester