Maria Gill

Biografi

“Maria är sekreterare i utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen
Tidigare arbetat som projektledare i SKLs beställarnätverk Beställargrupp Välfärdsteknologi och har bl.a. varit med att ta fram Vägledning ”Upphandling av trygghetsskapande teknik” och projektlett arbetet i Förstudie innovationsupphandling välfärdsteknik.
Senior konsult på RISE Digital health lab.
Maria har i drygt 10 år tillbaks arbetat med verksamhetsutveckling med stöd av välfärdsteknologi / digitalisering, Haft förmånen att arbeta med frågor som rör upphandling, verksamhetsutveckling, tjänstedesign, förändringsledning, innovation mm. dels i Västerås stad där Maria började sitt arbete med välfärdsteknik men också tillsammans med andra kommuner i Sverige i olika nationella uppdrag.”

onsdag
Utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen
torsdag
Paradigmskiftet utifrån ett socialtjänstperspektiv