maria brovall

Biografi

Maria Brovall är sjuksköterska, lektor och docent i omvårdnad som arbetar på institutionen för hälsa och välfärd vid Jönköping University. Maria är också forskningsledare för flera olika forskningsmiljöer inom områden som palliativ vård, hälsa och digitalisering.

onsdag
Mötet mellan gamification och vården