Maria Bjerstam

Biografi

Maria Bjerstam arbetar på Innovation Skåne och är projektledare för ett digitaliseringsprojekt inom skånsk mödrahälsovård. Projektets mål är att erbjuda ett digitalt verktyg för enklare och användarvänlig informationshantering mellan den gravida kvinna och barnmorskan. Maria är utbildad sjukgymnast och har lång erfarenhet av arbete med förnyelseprojekt och strategist arbete inom hälso- och sjukvården.

torsdag
E-hälsa som en del av den personcentrerad mödrahälsovården.