Marcus Claus

Inera AB

Biografi

Marcus Claus är sedan många år engagerad på nationell nivå som projektledare, informationsarkitekt, utredare och rådgivare kring framtagande av informationsförsörjningstjänster baserade på den nationella tjänstearkitekturen, olika regelverk och tillämpning av standarder inom arkitektur och informatik. Marcus har arbetat i över 20 år med utvecklingen inom svensk e-hälsa, både nationellt, regionalt och för lokala/privata aktörer.

onsdag
Referensarkitektur för Grundata och Katalog