Manolis Nymark

Biografi

Manólis Nymark arbetar som jurist vid Inera. Han har arbetat med och ansvarat för digitaliserings- och dataskyddsfrågor vid ett flertal myndigheter de senaste 20 åren.

onsdag
Avtal, juridik och informationssäkerhet – hur hänger det ihop?