Malin Cope

Biografi

Malin Cope är bolagsjurist vid SKL Kommentus-koncernen som bland annat omfattar SKL Kommentus Inköpscentral, ett bolag som upphandlar nationella ramavtal för Sveriges kommuner, landsting och kommunalägda bolag. Malin har mångårig erfarenhet av affärsjuridik och offentlig upphandling, både från leverantörs- och beställarsidan. Malin har också ansvarat för koncernens GDPR-implementering. Malin har tidigare arbetat på bland annat advokatbyrå, konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

onsdag
Informationssäkerhet i upphandling – vad krävs för ett lyckat avtal?