Magnus Bergström

Biografi

Magnus Bergkvist arbetar som informationssäkerhetsexpert på Datainspektionen och har mångårig erfarenhet av inspektionsarbete av svenska myndigheter och har därför en unik inblick i hur dataskyddsarbetet bedrivs i Sverige och vilken status det har.

onsdag
Dataskydd