Magnus Andersson Hagiwara

Biografi

Magnus Andersson Hagiwara är docent i prehospital akutsjukvård och verksam på PreHospen, Högskolan i Borås. Magnus har en lång erfarenhet som ambulanssjuksköterska och har sedan disputation arbetat med forskningsprojekt kring digital teknik i ambulanssjukvård. Magnus har även bedrivit forskning inom simulering i den prehospitala miljön samt patientsäkerhet.

torsdag
Mobil prehospital testbädd (PreTest)