Madeleine Persson

Biografi

Madeleine arbetar som arbetsterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen i Helsingborg. Madeleine läser en masterutbildning om eHälsa och har ett stort intresse och driv för verksamhetsutveckling samt utvecklandet av eHälsa inom Habiliteringen.
Detta skapade idéen för ett projekt om att utveckla användandet av videomöte inom habiliteringen och mynnade ut i projektet "Habilitering och Rehabilitering på distans”.

torsdag
Habilitering och rehabilitering på distans.