Louise Gehandler

Bräcke diakoni

Biografi

Louise Gehandler är verksamhetsutvecklare på Bräcke diakoni. Hon har tidigare arbetat som verksamhetschef på Bräcke diakoni och i Norrköpings kommun. Hon är gästförfattare i boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF. Där hon beskriver arbetet med PDU.

onsdag
Personcentrerad dokumentation och uppföljning - PDU