Lotti Barlow

Socialstyrelsen
torsdag
BLOCK 3 Interoperabilitet - hur ska systemen prata med varandra, Nationella initiativ till stöd för interoperabilitet för att uppnå en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation