Lotta Stenberg

Biografi

Lotta Stenberg är MAR och Dataskyddsombud i Bräcke diakoni, har tidigare arbetat som e-Hälsocoach och har en bakgrund som leg Sjukgymnast

onsdag
Nycklar för att lyckas med digital kompetensutveckling