Lotta Holm Sjögren

Biografi

E-hälsostrateg på Socialstyrelsen på enheten Informationsstruktur och e-hälsa. Drygt 20 års erfarenhet av arbete med e-hälsa/it-utveckling i vården samt uppföljning och utvärdering inom området. Involverad i de nationella strategierna för e-hälsa sedan 2006. Deltar i uppföljningsgruppen inom Vision e-hälsa 2025. Ansvarig för utvecklingen av den nationella informationsstrukturen (NI) 2007-2009. Arbetar i nuvarande position främst med strategiska frågor och förvaltning av NI, samt med uppföljning och med kommunikation kring strukturerad dokumentation i vård och omsorg.

onsdag
Indicators and follow-up – are we on the right track?
torsdag
Strukturerad och ändamålsenlig dokumentation